Privacybeleid van www.henkvanleeuwen.nl

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Henk van Leeuwen Timmerwerken respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wetgeving hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens 


Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens van klanten worden door Henk van Leeuwen Timmerwerken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie;
 • Facturatie;
 • 
Informatieverstrekking en toezenden nieuwsbrief;

Grondslag voor deze persoonsgegevens


 • het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
 • het versturen van nieuwsbrieven aan klanten die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Henk van Leeuwen Timmerwerken de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Achternaam
 • 
Tussenvoegsel
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Staat / huisnummer
 • 
Postcode
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Telefoonnummer:

Opslag van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Henk van Leeuwen Timmerwerken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
Henk van Leeuwen Timmerwerken B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Zie ook https://policies.google.com/technologies/partner-sites voor meer informatie.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Henk van Leeuwen Timmerwerken
Handelsweg 30
6114 BR Susteren
T: 046-449 73 43
E: info@henkvanleeuwen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is aangepast op 20 augustus 2021.